Pro uchazeče

Denní jednoleté intenzivní studium anglického jazyka (gramatika, konverzace, reálie) pro absolventy středních škol

Na status studenta má nárok ten účastník, který v kalendářním roce, v němž zahajuje studium v kurzu, úspěšně vykonal maturitní zkoušku.

Termín podání přihlášek: ve školním roce 2024/2025 nebude otevřeno

Přihláška ke stažení >> zde <<.
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail .

Školné:

Školné je stanoveno na částku 30.000,- Kč za studium, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

Zkoušky Cambridge FCE – First Certificate in English (B2 First)

Škola pořádá přípravu na zkoušku FCE. Zkoušky se konají ve zkouškových a registračních centrech BRITISH COUNCIL.

Informace o cenách a termínech zkoušek naleznete >> zde <<.

 

Státní jazykové zkoušky

Škola pořádá základní i všeobecnou SJZ v jarním termínu a je možno se k ní přihlásit během února a března.

Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána nejpozději do 10. dubna.

Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku. O plánovaných termínech konání SJZ jednotlivých jazyků se informujte v kanceláři školy.

Cena základní SJZ: 3.500,- Kč
Cena všeobecné SJZ: 4.200,- Kč

Přihlášku ke zkoušce lze stáhnout >> zde <<.

Obchodní akademie, SPgŠ, VOŠ a JŠ s.r.o.

  • 495 541 548
  • 602 829 776

Třída SNP 170/32
500 03 Hradec Králové