Denní pomaturitní studium AJ

Denní jednoleté intenzivní studium anglického jazyka (gramatika, konverzace, reálie) pro absolventy středních škol – výuka je stanovena v rozsahu 20 hodin týdně a probíhá v malých skupinách, konverzace je vedena rodilým mluvčím.

Cíle studia:

  • příprava na studium vysoké školy nebo na práci v zahraničí,
  • zlepšení úrovně jazykových kompetencí a komunikačních schopností v angličtině,
  • příprava ke státním a mezinárodním jazykovým zkouškám,
  • úspěšní účastníci získají osvědčení o ukončení studia v kurzu.

Status studenta:

Na status studenta má nárok ten účastník, který v kalendářním roce, v němž zahajuje studium v kurzu, úspěšně vykonal maturitní zkoušku.

Přijímání uchazečů

Termín podání přihlášek: ve školním roce 2023/2024 nebude otevřeno

Přihláška >> ke stažení <<
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail .

Školné

Školné je stanoveno na částku 30.000,- Kč za studium, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.