Organizace školního roku

Školní rok

Denní pomaturitní studium AJ

ve školním roce 2023/2024 není otevřeno

Státní jazykové zkoušky - základní

dle harmonogramu MŠMT

Státní jazykové zkoušky - všeobecná

dle harmonogramu MŠMT

Prázdniny a ředitelská volna

Ostatní akce školy