Kontakt

Obchodní akademie, SPgŠ, VOŠ a JŠ s.r.o.
SNP 170
500 03 Hradec Králové

Tel: 495 541 548
Mob: 602 829 776
Email : sekretariat@soavoshk.cz

GPS : 50°13’6.516″N, 15°51’18.136″E

 

Zpracování osobních údajů

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s . r. o., dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím emailové adresy pověřence. V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro školu je JUDr. Vladimír Rejmont, e-mail: .