Měsíční plán práce

Září 2022

28. 8. – 2. 9. 2022

Přípravný jazykový a seznamovací kurz pro třídy 1.A a 1.B

31.08.2022

Úvodní pedagogická rada + Školní BOZP

01.09.2022

Zahájení školního roku SOŠ - seznámení se Školním řádem, Provozním řádem odb. učeben a s předpisy BOZP a PO

01.09.2022

Zahájení výuky SOŠ dle rozvrhu na webovém rozhraní

02.09.2022

Zahájení výuky v zimním období VOŠ – zápis do studia, seznámení se Školním řádem, Provozním řádem odb. učeben a s předpisy BOZP a PO

4. – 9. 9. 2022

Přípravný jazykový a seznamovací kurz pro třídu 1.D

13.09.2022

Informační schůzky pro rodiče – třídy 1.A, 1.B a 1.D od 17:00 h - zodp.: třídní učitelé

15.09.2022

Profilová část MZ – podzimní zkušební období

30.09.2022

„Holky z Venuše, kluci z Marsu“ - 1. a 2. ročník SOŠ

v průběhu měsíce

Ekonomický tým – výběr a příprava – Ing. Romana Janků

v průběhu měsíce

hospitační a kontrolní činnost

v průběhu měsíce

schůzky předmětových komisí

v průběhu měsíce

vedení dokumentace - TU