Měsíční plán práce

Květen 2023

02.05.2023

4.A, 4.D DIDAKTICKÝ TEST Z AJ - společná část MZ

02.05.2023

3.A, 3.B, 3.D Odborná praxe

03.05.2023

4.A, 4.D DIDAKTICKÝ TEST Z ČJL - společná část MZ

03.05.2023

3.A, 3.B, 3.D Odborná praxe

04.05.2023

Pěvecký sbor Mirtilli - mimořádná zkouška

04.05.2023

3.A, 3.B, 3.D Odborná praxe

05.05.2023

3.A, 3.B, 3.D Odborná praxe

09.05.2023

1.-3. roč. SOŠ Studentská rada

11.05.2023

Pěvecký sbor Mirtilli - vystoupení pro děti

11.05.2023

Pěvecký sbor Mirtilli - vernisáž výstavy MŠ Kamarád

15.05.2023

2.D Odborná praxe

15.05.2023

2.A OA Odborná praxe

16.05.2023

2.D Odborná praxe

16.05.2023

4.A EL OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE - profilová část MZ

16.05.2023

2.A OA Odborná praxe

17.05.2023

2.D Odborná praxe

17.05.2023

4.A ÚSTNÍ ZKOUŠKY profilové části MZ

17.05.2023

2.A OA Odborná praxe

18.05.2023

2.D Odborná praxe

18.05.2023

2.A, 2.D Divadelní představení Cesta

18.05.2023

4.A ÚSTNÍ ZKOUŠKY profilové části MZ

18.05.2023

2.A OA Odborná praxe

19.05.2023

2.D Odborná praxe

19.05.2023

2.A, 2.D Divadelní představení Cesta

19.05.2023

4.A ÚSTNÍ ZKOUŠKY profilové části MZ

19.05.2023

2.A OA Odborná praxe

22.05.2023

1.D Odborná praxe

22.05.2023

2.D Odborná praxe

22.05.2023

4.A ÚSTNÍ ZKOUŠKY profilové části MZ

22.05.2023

2.A OA Odborná praxe

23.05.2023

1.D Odborná praxe

23.05.2023

2.D Odborná praxe

23.05.2023

4.A ÚSTNÍ ZKOUŠKY profilové části MZ

23.05.2023

2.A OA Odborná praxe

24.05.2023

1.D Odborná praxe

24.05.2023

2.D Odborná praxe

24.05.2023

4.A ÚSTNÍ ZKOUŠKY profilové části MZ

24.05.2023

2.A OA Odborná praxe

25.05.2023

4.D OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE - profilová část MZ

25.05.2023

1.D Odborná praxe

25.05.2023

2.D Odborná praxe

25.05.2023

2.A OA Odborná praxe

26.05.2023

4.D ÚSTNÍ ZKOUŠKY profilové části MZ

26.05.2023

1.D Odborná praxe

26.05.2023

2.D Odborná praxe

26.05.2023

2.A OA Odborná praxe

29.05.2023

4.D ÚSTNÍ ZKOUŠKY profilové části MZ

29.05.2023

1.D Odborná praxe

29.05.2023

2.D Odborná praxe

30.05.2023

4.D ÚSTNÍ ZKOUŠKY profilové části MZ

30.05.2023

1.D Odborná praxe

30.05.2023

2.D Odborná praxe

31.05.2023

4.D ÚSTNÍ ZKOUŠKY profilové části MZ

31.05.2023

1.D Odborná praxe

31.05.2023

2.D Odborná praxe

v průběhu měsíce

Schůzky metodických sekcí školy – SOŠ, VOŠ

v průběhu měsíce

Konzultační a hospitační činnost