Měsíční plán práce

Květen 2019

19. 4. – 10. 5. 2019

Odborná praxe 3.A + 3.D

02.05.2019

Společná část MZ – Aj – didaktický test

03.05.2019

Společná část MZ – Čj – didaktický test

09.05.2019

Hradecký slavík – Adalbertinum HK, informace + pedagogický dozor

13. – 31. 5.2019

Odborná praxe 2. D

16. a 17. 5. 2019

Obhajoby odborné maturitní práce + Profilová část MZ – 2.E DS

20.05.2019

Obhajoby odborné maturitní práce 4. A - EL

20. 5. – 31. 5. 2019

Odborná praxe 1.D

20. 5. – 31. 5. 2019

Odborná praxe 1. C, 2. C – VOŠ

20.05.2019

Zahájení výstavy Nad-pod-v-srz-výtvarné tvorby PMP, Knihovna města HK, zodpovídá: Mgr. Nikola Mašlonková

21. – 27. 5. 2019

Profilová část MZ – 4. A – EL

28.05.2019

Obhajoby odborné maturitní práce 4.D - PMP

29. 5. – 5. 6. 2019

Profilová část MZ – 4.D - PMP

v průběhu měsíce

konzultační činnost

v průběhu měsíce

hospitační činnost

v průběhu měsíce

metodická setkání jednotlivých sekcí

v průběhu měsíce

příprava maturitní učebny – třídní učitelé