Měsíční plán práce

Říjen 2020

09.10.2020

Miniburza škol – setkání výchovných poradců ZŠ – ÚP HK

11.10.2020

Testování MZ – 4. ročníky dle rozpisu

13.10.2020

Postupové ředitelské testy z AJ – 3. + 4. ročník

15.10.2020

Postupové ředitelské testy z AJ – 2. ročník

22.10.2020

Miniburza škol – setkání výchovných poradců ZŠ – Pardubice

25.10.2020

Testování MZ – 4. ročníky dle rozpisu

29. - 30. 10. 2020

Podzimní prázdniny SOŠ

v průběhu měsíce

metodické sekce dle programu

v průběhu měsíce

hospitační činnost

v průběhu měsíce

návštěvy středních škol v regionu